Archiv rubriky: Aktuality

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR bude znovu rozhodovat o legislativním zakotvení směsného paliva E10 Zavedení směsného paliva E10 v České republice je nejblíž svému cíli za poslední období.    Hospodářský výbor…

Čtěte více

Nezbytnou podmínkou pro dosažení cílů EU v oblasti energie z obnovitelných zdrojů v dopravě je potřeba implementace směsného paliva E10 v ČR. Směsné palivo E10 obsahuje do 10% biosložky (biolihu)…

Čtěte více

Dne 4.11.2020 bylo v Úředním věstníku EU publikováno PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1628, kterým EK zavádí zpětnou kontrolu dovozů ethanolu z obnovitelných zdrojů pro palivové účely.  Výrobci ethanolu v EU…

Čtěte více

Svaz lihovarů ČR pokračuje ve spolupráci s Generálním ředitelstvím cel České republiky s cílem zajistit optimální podmínky pro výrobu, skladování, prodej a distribuci lihu na trhu ČR a řádný výběr…

Čtěte více

Čeští výrobci lihu akciové společnosti Tereos TTD a Ethanol Energy zareagovali na nedostatek dezinfekčních prostředků v ČR a zahájili masivní výrobu dezinfekčního prostředku s názvem Anti-Covid. Vyráběná množství nejprve směřovala…

Čtěte více

Cíle EU pro obnovitelné zdroje energie (OZE) v dopravě vytyčené do roku 2030 zůstávají i přes snahu některých odpůrců stále v platnosti.

6/6