Evropský parlament hlasoval pro zachování důležité role obnovitelného etanolu v revidované směrnici o obnovitelné energii.

Evropský parlament hlasoval pro zachování důležité role obnovitelného etanolu v revidované směrnici o obnovitelné energii.

Poslanci odmítají pokusy o další omezení udržitelných biopaliv a místo toho umožňují členským státům EU nadále nahrazovat dovážený fosilní benzín domácím obnovitelným etanolem

BRUSEL, 14. září 2022 – Evropský parlament dnes hlasoval pro zachování omezené, ale zásadní role udržitelných biopaliv, jako je obnovitelný etanol, při snižování emisí skleníkových plynů z dopravy v EU.

Poslanci zamítli pozměňovací návrhy, které by zavedly další omezení na evropská biopaliva na rostlinné bázi, která jsou již omezena na maximálně 7 % energie v silniční a železniční dopravě členských států a podléhají přísným kritériím udržitelnosti. Další omezení by členským státům ztížila dosažení jejich cílů dekarbonizace a otevřela dveře většímu dovozu fosilních paliv. Poslanci EP široce hlasovali pro zachování stávajícího stropu v souladu s návrhem Komise.

„Evropský parlament moudře ignoroval nápor zavádějících tvrzení o udržitelnosti evropských biopaliv, jako je obnovitelný etanol, a místo toho podpořil pokračující roli tohoto důležitého obnovitelného zdroje energie při dekarbonizaci dopravy v EU,“ řekl David Carpintero, generální ředitel ePURE, evropské sdružení pro obnovitelné zdroje energie.

„Evropské biorafinérie strategicky přispívají k zabezpečení potravin a energetické nezávislosti EU,“ dodal Carpintero. „Všichni se shodují na tom, že je potřeba posunout se dál než na fosilní paliva, a obnovitelný etanol je domácím řešením EU, které je okamžité, nákladově efektivní, udržitelné a sociálně inkluzivní. Jakmile budou zahájena závěrečná jednání mezi Evropskou komisí, Parlamentem a členskými státy, budeme pracovat na tom, abychom zajistili zachování této role udržitelných biopaliv. Jediná alternativa je nepřijatelná: otevřít dveře většímu množství dovážených fosilních paliv.“

Obnovitelný etanol od členů ePURE snížil emise skleníkových plynů o 77 % ve srovnání s fosilními palivy v roce 2021, kdy jeho výroba vytvořila více krmiva než paliva. Produkce etanolu členů ePURE v roce 2021 vyžadovala méně než 1,8 milionu hektarů (Mha) evropské orné půdy, což odpovídá pouze 1,7 % celkové orné půdy EU27 a Spojeného království.