O Svazu lihovarů ČR

Svaz lihovarů České republiky byl jako zájmové sdružení právnických osob založen na ustavující schůzi v Kolíně dne 15.7.1999 pod názvem Svaz průmyslových lihovarů ČR.

Zakládajícími členy sdružení byly společnosti:

BIOFERM-lihovar Kolín, a.s., IČ 463 50 811, se sídlem Kolín IV, Havlíčkova 183,

Lihovar Mladá Boleslav, a.s., IČ 463 56 924, se sídlem Mladá Boleslav, Ptácká 78,

Obilní lihovar Kralupy, a.s., IČ 463 56 916, se sídlem Kralupy nad Vltavou, Trojanova 812,

Lihovar Chrudim a.s., IČ 252 57 323, se sídlem Chrudim IV, Tovární 264,

SELIKO a.s., IČ 451 92 537, se sídlem Olomouc, Hodolanská 32,

Lihovarník – zájmové sdružení výrobců zemědělského lihu a ovocných destilátů se sídlem Praha 5, Borovanského 2379.

Svaz průmyslových lihovarů ČR byl v souladu s ustanovením § 20i zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zaregistrován dne 1. září 1999 u Obvodního úřadu Městské části Praha 7 pod registračním číslem S/22 se sídlem na adrese Komunardů 36, 170 00 Praha 7.

V červnu roku 2007 došlo ke změně názvu sdružení na Svaz lihovarů ČR (SL ČR). Členská základna se v průběhu existence sdružení měnila a v současnosti má Svaz lihovarů ČR tři členy aktivně vyrábějící líh v lihovarech na území ČR. Jsou to: 

  • Tereos TTD, a.s. (lihovary Dobrovice, Chrudim, Kolín, Kojetín)

  • Ethanol Energy, a.s. (lihovar Vrdy)

  • Asociace lihovarů České republiky (zemědělské lihovary)

Členové SL ČR vyrábějí energetický líh (bioetanol), pitný líh a líh pro technické nebo farmaceutické účely. V roce 2020 se výroba lihu odhaduje celkem na 1,65 mil. hl, z tohoto objemu více než 1 mil. hl je energetický líh.