Podívejte se na nové evropských výrobců obnovitelného etanolu: Je čas se rázně postavit za obnovitelný etanol

Podívejte se na nové evropských výrobců obnovitelného etanolu: Je čas se rázně postavit za obnovitelný etanol

Je to důležitý okamžik pro EU, protože Evropský parlament se připravuje na hlasování v plénu o nové revizi směrnice o obnovitelných zdrojích energie. Vzhledem k tomu, že Evropa čelí výzvám souvisejícím se zabezpečením potravin, energetickou nezávislostí a bojem proti změně klimatu, potřebuje více než kdy jindy uvolnit potenciál obnovitelného etanolu.

EU si nemůže dovolit nespravedlivě omezit používání biopaliv a ponechat mezeru, kterou lze zaplnit pouze větším množstvím fosilních paliv. Je čas postavit se za obnovitelný etanol a udržitelná biopaliva.