Energetický líh

Do této skupiny patří hlavně Bioetanol (nebo „biolíh“ či „bioethanol“). Bioetanol je etanol vyráběný pomocí technologie kvašení biomasy zemědělského původu. Kvašením neboli fermentací dochází k přeměně sacharidů na etylalkohol a pro palivářské účely se používá v bezvodém stavu (tj. s lihovitostí 99,9%), a to jako biosložka přimíchávaná v různých poměrech do automobilových benzínů používaných v přepravě. Aktuálně je legislativou České republiky (zákon č. 201/2012 Sb. v platném znění) stanovena povinnost přimíchávání biosložky ve výši 4,1% objemových z celkového množství motorových benzínů přimíchaných z celkového množství motorových benzinů přimíchaných do motorových benzinů. Součástí plánu na dosažení strategických cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie v dopravě (OZE) v EU do roku 2030 je i v České republice projednáváno legislativní ukotvení směsného automobilového paliva E10, které je již v některých zemích EU zavedeno.  

Zdrojovými surovinami biomasy zemědělského původu jsou rostliny obsahující větší množství škrobu a jiných sacharidů zejména: 

  • Cukrová řepa 
  • Obilí, kukuřice
  • Cukrová třtina
  • brambory 

U biomasy rostlinného původu obsahující cukr lze kvasný proces provádět přímo, naproti tomu u biomasy rostlinného původu s vysokým obsahem škrobu je třeba provést jako první výrobní fázi enzymatické štěpení na jednoduché cukry (monosacharidy). Vyrobený produkt – bioetanol – je možné, dle nastavení řídící jednotky motorů jednotlivých dopravních prostředků (automobily, letadla, lodě, a jiné) používat jako palivo nebo jeho příměs ve spalovacích motorech. Na čerpacích stanicích je palivo s příměsí bioetanolu označováno písmenem E a číslicí informující o výši podílu příměsi bioetanolu do konvenčních minerálních paliv (E5, E10, E89 a E95).