Spolupráce Svazu lihovarů ČR a Generálního ředitelství cel

Spolupráce Svazu lihovarů ČR a Generálního ředitelství cel

Svaz lihovarů ČR pokračuje ve spolupráci s Generálním ředitelstvím cel České republiky s cílem zajistit optimální podmínky pro výrobu, skladování, prodej a distribuci lihu na trhu ČR a řádný výběr spotřební daně.

Dne 10.7.2020 proběhlo na Generálním ředitelství cel České republiky jednání zástupců Svazu lihovarů ČR a vedení Generálního ředitelství cel České republiky, na kterém bylo konstatováno, že se za uplynulé období trh s lihem v ČR stabilizoval a zásadně byl eliminován černý trh. 

Na závěr schůzky bylo konstatováno, že spolupráce je prospěšná a že bude pokračovat i v budoucnu.  Cílem bude zjednodušení stávající administrativy, které musí čeští výrobci lihu čelit a dále i potřebné změny legislativy ČR v této oblasti.