EU zavádí zpětnou kontrolu dovozů ethanolu z obnovitelných zdrojů pro palivo

EU zavádí zpětnou kontrolu dovozů ethanolu z obnovitelných zdrojů pro palivo

Dne 4.11.2020 bylo v Úředním věstníku EU publikováno PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1628, kterým EK zavádí zpětnou kontrolu dovozů ethanolu z obnovitelných zdrojů pro palivové účely. 

Výrobci ethanolu v EU již delší dobu upozorňovali EK na výrazné zvyšování objemů ethanolu deklarovaných původem z obnovitelných zdrojů energie ze třetích zemí a Evropská komise v reakci na tento tlak, reprezentovaný i sdružením ePURE, vydala nařízení, které umožní, aby ethanol z obnovitelných zdrojů propuštěný do volného oběhu EU pro účely paliva a který je uveden v příloze tohoto nařízení, podléhá zpětné kontrole Unie v souladu s nařízením (EU) 2015/478 a nařízením (EU) 2015/755.

 

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Toto nařízení se použije od prvního dne po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie a zůstává v platnosti jeden rok