Líh pro pitné účely

Líh pro pitné účely („ethanol/etanol“ nebo „alkohol“) je bezbarvá kapalina ostré vůně, která je využívána jako základní součást při výrobě alkoholických nápojů. Etanol je pro svoje vlastnosti, snadno vznětlivé látky, klasifikován jako hořlavina 1. třídy. produkt vyráběný pomocí technologie kvašení biomasy zemědělského původu.

Největší objem výroby ethanolu se připravuje z jednoduchých sacharidů alkoholovou fermentací působením různých druhů kvasinek. Používá se k tomu cukerného roztoku (o maximální koncentraci 20 %), získaného z cukrové řepy nebo třtiny. Dalším důležitým zdrojem pro výrobu alkoholu je škrob, obsažený v kukuřici, pšenici nebo bramborách. Škrob se enzymaticky rozloží na jednoduché cukry, které se dále zpracovávají obdobně jako suroviny cukernaté. 

Kvasný proces probíhá podle sumární rovnice:

C6H12O6 → 2 C2H5OH + 2 CO2.

Kvalita získaného etanolu je přímo závislá na kvalitě vstupní suroviny použité pro jeho výrobu. Kvašením vzniká zápara, tj. velmi zředěný vodný roztok etanolu (maximálně 15%), který vždy obsahuje nežádoucí příměsi,  zejména  nižší a vyšší alkoholy,  vícesytné alkoholy a další látky. Čištění se provádí na výkonných destilačních kolonách, přičemž lze získat tzv. rafinovaný líh, obsahující 95,57 %hmot.  ethanolu a 4,43 %hmot. vody. Zbytek vody lze odstranit destilací s bezvodým síranem vápenatým nebo oxidem vápenatým, které vodu vážou, nebo azeotropickou destilací s cyklohexanem. Nejmodernějším způsobem je odstranění vody na molekulových sítech, kde  lze získat ethanol o čistotě až 99,7 %. 

Zdrojovými surovinami pro výrobu etanolu jsou rostliny zemědělského původu obsahující větší množství sacharidů zejména:

  • Cukrová řepa
  • Kukuřice
  • Pšenice
  • Brambory
  • Cukrová třtina