Obnovitelné zdroje energie v dopravě do roku 2030

Obnovitelné zdroje energie v dopravě do roku 2030

Cíle EU pro obnovitelné zdroje energie (OZE) v dopravě vytyčené do roku 2030 zůstávají i přes snahu některých odpůrců stále v platnosti.