Legislativní ukotvení směsného paliva E10 je na dohled

Legislativní ukotvení směsného paliva E10 je na dohled

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR bude znovu rozhodovat o legislativním zakotvení směsného paliva E10

Zavedení směsného paliva E10 v České republice je nejblíž svému cíli za poslední období.   

Hospodářský výbor PS PČR (HV) návazně na předchozí složitá projednávání celé problematiky v rámci podvýboru pro energetiku sněmovního i předchozích schůzích HV na svém jednání dne 10. června 2021 projednal všechny pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V rámci předkládaných změn jsou i nezbytné změny § 19 odst. 1 písm. a) a § 19a odst. 1 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 

Ustanovení § 19 odst. 1 písm. a) ukládá  dodavateli motorového benzinu povinnost zajistit minimální množství biopaliv za kalendářní rok pro dopravní účely v ČR ve ve výši 4,1 % objemových z celkového množství motorových benzinů přimíchaných do motorových benzinů. Nově navrhovaná výše, nezbytná pro zavedení směsného paliva E10, je 8,8 %.

Dále je upravena i povinnost zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku, a to z aktuálně platných 2,9 % na 7,6 % objemových z celkového množství motorových benzinů přimíchaných do motorových benzinů.

Návrh poslanců PS PČR Petra Třešňáka a Radka Holomčíka na zrušení navrhovaných ustanovení zavádějících vyšší povinný podíl biopaliv v automobilových benzínech nebyl nejprve na jednání HV dne 10. června 2021 schválen a naopak bylo schváleno tento návrh nedoporučit plenárnímu zasedání Poslanecké sněmovny ve třetím čtení.

HV v pozici garančního výboru v této věci svým usnesením rozhodl podpořit původní vládní návrh na zvýšení povinného podílu biopaliv v automobilových benzínech a toto stanovisko bude poslanců PS PČR v rámci třetího čtení tlumočeno zpravodajem výboru.  

Poslanecká sněmovna bude v první polovině července o konečné podobě zákona č. 165/2012 Sb. jednat začátkem července 2021 a bude-li akceptováno doporučení garančního výboru PS PČR, který v této věci HV je, měl by předkládaný vládní návrh PS PČR projít. 

 

Česká republika se tak může zařadit k těm členským státům EU, které již tuto povinnost legislativně ukotvenou mají a tím i výrazně napomoci splnění ambiciózních cílů Zelené dohody EU do roku 2030 a dále.