Česká republika přivítala tvůrce ekologické legislativy EU F. Timmermanse odmítnutím transpozice směrnice RED II

Česká republika přivítala tvůrce ekologické legislativy EU F. Timmermanse odmítnutím transpozice směrnice RED II

Středeční hlasování Parlamentu Poslanecké sněmovny ČR při třetím člení novely Zákona o podporovaných zdrojích energie („POZE“) opět potvrdilo, jak celá současná politická reprezentace ČR shlíží k ekologickým cílům a potřebné dekarbonizaci. Ač v rozpravě všechny politické strany urputně obhajovaly potřebu ekologizace doslova všeho dění kolem nás, ve svém reálním konání se následně ponejvíce zajímaly o partikulární politické zájmy nebo o podmínky dotací na dávno existující projekty zejména solárních elektráren. Jen tak lze vysvětlit (pochopit však rozhodně nikoli), že pod průhlednou a v případě bioethanolu (v ČR vyráběném ponejvíce z cukrové řepy) nepochybně fiktivní a čistě pouze politickou záminkou jakéhosi střetu zájmů u paliva E 10 sněmovní většina hodila do koše déle než dva roky připravovanou transpozici směrnice RED II do české legislativy. Ač tato připravována za podpory včetně podrobných studií dvou renomovaných českých vysokých škol, ač za politické shody klíčových ministerstev, ač sice se skřípením zubů hlavních dodavatelů energií do dopravy, leč s jejich pragmatickým respektem k navrženému jako k nutnému minimálnímu kompromisu s ohledem na společenské dění, přes původní měsíc starý souhlas klíčového hospodářského výboru Poslanecké sněmovny spadla tato legislativa, jejíž přijetí bylo v členských zemích povinné  do 30.6.2021 ve středu pod stůl, to za halasného potlesku z opozičních lavic.

Česká republika se dlouhodobě údajně hlásí ke klimatickým cílům celé EU. Nepochybně ale pouze naoko. V sektoru tuzemské dopravy je jedním z posledních rychle dostupných a dosud nerealizovaných řešení zavedení právě motorového benzínu s obsahem 10 % etanolu, označovaného jako palivo E10. Tato povinnost je již zakotvena v Maďarsku, Slovensku, Německu, Francii a další země jako Estonsko, Litva, Bulharsko, Rumunsko a Lotyšsko již toto směsné palivo ve svých národních energetických mixech využívají. Česká republika zavedení tohoto motorového paliva s vyšším obsahem obnovitelné energie indikovala Evropské komisi již ve schváleném Národním klimaticko-energetickém plánu ČR (dále jen “NKEP“) před dvěma lety, avšak doposud se toto nepodařilo.  Před dvěma lety to nevadilo nebo jen nebylo krátce před volbami? Tato čistě technická úprava přitom plně respektuje jak současně platné limity pro užití biosložek v dopravě, tak i budoucí filosofii transpozice směrnice RED II v dopravě v ČR, která se zavedením tohoto paliva jednoznačně počítá, resp. do středy 14. července 2021 počítala. Jenže v české předvolební agendě se český občan kupodivu dověděl, že to tuzemské, efektivní, lokálně dostupné a nepochybně ekologické řešení je špatně a že různí politici mají v záloze jiná, lepší a inovativnější řešení. Jistě bude z pohledu naší ekonomiky i celosvětové ekologie tedy lepší dovážet např. palmový olej přes polovinu planety, pro což poslanci ve svém důsledku mj. také hlasovali. 

Ani ne 48 hodin po tomto hlasování dorazil do ČR jako do první členské země po vyhlášení nových ekologických cílů F. Timmermans coby jejich hlavní architekt a propagátor. Jistě se nestačil po příjezdu divit, jak český legislativní sbor pod pláštíkem zpolitizovaného paliva E 10 zatočil s celou klíčovou směrnicí RED II.

V Praze, 15. července 2021Svaz lihovarů České republiky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *