Archiv autora: admin

Svaz lihovarů ČR pokračuje ve spolupráci s Generálním ředitelstvím cel České republiky s cílem zajistit optimální podmínky pro výrobu, skladování, prodej a distribuci lihu na trhu ČR a řádný výběr…

Čtěte více

Čeští výrobci lihu akciové společnosti Tereos TTD a Ethanol Energy zareagovali na nedostatek dezinfekčních prostředků v ČR a zahájili masivní výrobu dezinfekčního prostředku s názvem Anti-Covid. Vyráběná množství nejprve směřovala…

Čtěte více

Cíle EU pro obnovitelné zdroje energie (OZE) v dopravě vytyčené do roku 2030 zůstávají i přes snahu některých odpůrců stále v platnosti.

3/3